Κλείστε Ραντεβού

Κατανοώντας το Πρόβλημα

Βλέπουμε ότι οι πέντε τομείς του σχήματος είναι αλληλένδετοι.
Βλέπουμε ότι η κάθε πλευρά της ζωής ενός ανθρώπου, επηρεάζει όλες τις άλλες.

Παραδειγμα 1
Αλλαγές στη σκέψη μας, …αλλάζουν τα συναισθήματα μας, την συμπεριφορά μας και τις σωματικές αντιδράσεις μας κι έτσι μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στο κοινωνικό μας περιβάλλον.

Παράδειγμα 2
Αλλαγές στα συναισθήματα μας, …επηρεάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, την συμπεριφορά μας και τις σωματικές αντιδράσεις μας κι έτσι μπορεί να επηρεάσουν το περιβάλλον μας και τις καταστάσεις στη ζωή μας.

Παράδειγμα 3
Αλλαγές στη συμπεριφορά μας, …επηρεάζει τις σκέψεις μας, τις σωματικές αντιδράσεις μας και τέλος τα συναισθήματα μας. Η συμπεριφορά μας όμως, μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον μας και τα γεγονότα της ζωής μας.

Η Ανθοθεραπεία του Dr Edward Bach θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε το πρόβλημα σας σε βάθος, να αναπτύξετε κάτι νέο και πολύτιμο για να αντιμετωπίσετε ότι σας ενοχλεί και θα σας βοηθήσει να νιώσετε πιο χαρούμενοι και πιο ήρεμοι.

 

“BACH Για Μια Υγιή Ζωή”